کاکتی استور در رسانه ها

معرفی وبنا از کاکتی استور فروشگاه آنلاین کاکتوس و ساکولنت
کاکتی استور استارتاپ حذف واسط کاکتوس و ساکولنت در دانش بنیان
معرفی استارتاپ کاکتی استور ( کاکتوس و ساکولنت) در رسانه کلیک
گزارش آی چیزها از کاکتی استور فروشگاه آنلاین کاکتوس و ساکولنت
پروفایل کاکتی استور در جشنواره وب و موبایل
معرفی کاکتی استور در باشگاه مشتریان آسیاتک