معنی نام کاکتوس ها - حرف A
 • فروشگاه تخصصی کاکتی استور همواره در تلاش بوده است تا مفید ترین و جالب ترین مطالب حول کاکتوس و ساکولنت ها را برای کاربران و مشتریان عزیزش گردآوری و فراهم کند تا مخاطبان سایت همیشه از مطالعه مطالب بلاگ لذت ببرند. در همین راستا تصمیم گرفتیم تا مطالب آموزش جامعی مبنی بر معانی اسامی کاکتوس ها را آموزش دهیم. برای شروع با مطلب معنی نام کاکتوس ها – حرف A با ما همراه باشید.

  در زیست شناسی ، نامگذاری دوتایی یک کنوانسیون استاندارد است که هر گونه را با نام علمی دو کلمه ای، به شکل لاتین و معمولاً از ریشه های یونانی یا لاتین مشخص می‌کند. نام علمی یک گونه با ترکیب دو اصطلاح شکل می گیرد. نام اول (با حروف بزرگ آغاز می‌شود) که در این مورد نوع گیاه است و نام دوم (بدون حروف بزرگ) گونه های گیاهی آن نوع گیاه می‌باشد.

   اسامی کاکتوس ها با حرف A

  1. Acanthocalycium
  2. Acanthocereus
  3. Acanthorhipsalis
  4. Agave
  5. Ancistrocactus
  6. Aporocactus
  7. Argyroderma
  8. Ariocarpus
  9. Armatocereus
  10. Arrojadoa
  11. Astrophytum
  12. Austrocactus
  13. Austrocephalocereus
  14. Aztekium

  معنی نام کاکتوس آکانتوکالسیم ( Acanthocalycium )معنی نام کاکتوس ها - حرف A

  این نام این کاکتوس به نوع گل و دقیقتر به شاخصه لوله گل آن مربوط می‌شود. (به عنوان مثال کاکتوس: Acanthocalycium glaucum).

  • Acantho : در زبان یونانی این کلمه به معنی خاردار و یا خار می‌باشد. (akanta)
  • calycium : به معنی غلاف یا کاسه گل است. (kalyx)

  معنی نام کاکتوس آکانتو سرئوس (Acanthocereus)

  معنی نام کاکتوس ها - حرف A

  • Acantho : در زبان یونانی akantha، به معنی خار می‌باشد.
  • cereus : به معنای شمع یا مشعل است که شکل باریک گیاه در امتداد ساقه و شاخه ها را توصیف می‌کند. (به عنوان مثال کاکتوس: Acanthocereus tetragonus)

  معنی نام کاکتوس آکانتورهیپسالیس (Acanthorhipsalis)

  معنی نام کاکتوس ها - حرف A

  • Acantho : به معنی خار در زبان یونانی؛
  • rhipsalis : اشاره به ساقه های خاردار. (به عنوان مثال کاکتوس: Acanthorhipsalis monacantha).

  از خانواده آکانتو، گونه‌های آکانتو سرئوس و آکانتو گلاسیم در فروشگاه کاکتی استور موجود می‌باشند.

  معنی نام ساکولنت آگاو (Agave)

  معنی نام کاکتوس ها - حرف Aکلمه آگاو به معنای اصیل و باشکوه است. (به عنوان مثال کاکتوس: Agave americana)

  گونه های آگاو ویکتوریا و آگاو هوریدا در فروشگاه کاکتی استور موجود می‌باشند.

  معنی نام کاکتوس آنکیسترو کاکتوس ( Ancistrocactus )معنی نام کاکتوس ها - حرف A

  • Ancistro : در زبان یونانی ancistron ، به معنی قلاب ماهیگیری است که اشاره به شکل ظاهری تیغ‌های آن دارد.
  • cactus:  واژه kaktos هم به معنی خار در واژه نامه یونانی ها می‌باشد. (به عنوان مثال کاکتوس: Ancistrocactus scheeri)

  معنی نام کاکتوس آپروکاکتوس ( Aporocactus )معنی نام کاکتوس ها - حرف A

  • Aporo : در زبان یونانی Aporos به معنی ژولیده و درهم است.
  • cactus : کلمه kaktos هم واژه‌ای یونانی و به معنی خار است. (به عنوان مثال کاکتوس: Aporocactus flagelliformis).

  معنی نام کاکتوس آرگیرودرما ( Argyroderma )معنی نام کاکتوس ها - حرف A

  • Argyro : واژه یونای argyros ، به معنی نقره می‌باشد.
  • derma : این کلمه نیز به معنای پوست می‌باشد. (به عنوان مثال کاکتوس : Argyroderma theartii)

  معنی نام کاکتوس آریوکارپوس ( Ariocarpus )معنی نام کاکتوس ها - حرف A

  • Ario : نام عمومی “Ariocarpus” از واژه یونانی Aria به معنای سورب گرفته شده است. ( Sorbus aria Rosaceae درختی تیغ سفید است)
  • carpus : و واژه یونانی karpos معنای میوه می‌دهد. (به عنوان مثال: Ariocarpus scapharostrus)

  بذر کاکتوس آریوکارپوس در فروشگاه کاکتی استور موجود می‌باشد که می‌توانید آن ها را سفارش دهید.

  معنی نام کاکتوس آرماتوسرئوس (Armatocereus)معنی نام کاکتوس ها - حرف A

  • Armato : واژه لاتین Armatus به معنای مجهز بوده و اشاره به شخصیت خاردار ساقه ها دارد.
  • cereus : به معنای شمع می‌باشد. (به عنوان مثال : Armatocereus laetus)

  معنی نام کاکتوس آرووادو (Arrojadoa)معنی نام کاکتوس ها - حرف A

  این کاکتوس به افتخار دکتر میگوئل آرووادو لیسبو ، سرپرست راه آهن برزیل در زمانی که بریتون و رز این گونه را در سال 1922 کشف کردند نامگذاری شده است. (به عنوان مثال: Arrojadoa bahiensis).

  معنی نام کاکتوس آستروفیتوم (Astrophytum)معنی نام کاکتوس ها - حرف A

  • Astro : کلمه astron در زبان یونانی به معنای ستاره بوده،
  • phytum : و واژه یونانی phyton نیز به معنای گیاه است. (به عنوان مثال: Astrophytum asterias)

  گونه های مختلف بسیاری از کاکتوس آستروفیتوم در فروشگاه کاکتی استور موجود و قابل سفارش می‌باشد.

  معنی نام کاکتوس آستروکاکتوس (Austrocactus)معنی نام کاکتوس ها - حرف A

  • Austro : واژه لاتین Australis به معنی جنوبی است.
  • cactus : کاکتوس هم که به معنای خار می‌باشد. (به عنوان مثال کاکتوس: Austrocactus spiniflorum)

  معنی نام کاکتوس آسترو سفالوسرئوس (Austrocephalocereus)معنی نام کاکتوس ها - حرف A

  Austro : واژه لاتین Australis به معنی جنوبی است.

  cephalo : و واژه یونانی Kephale به معنای سر بوده و سفالیم جذابی را توصیف می‌کند که در قسمت فوقانی ساقه های بالغ تشکیل می‌شود.

  cereus : این واژه نیز به معنای شمع می‌باشد. (به عنوان مثال: Austrocephalocereus dybowskii)

  کاکتوس کلکسیونی سفالوسرئوس را می‌توانید از فروشگاه کاکتی استور تهیه نمائید.

  معنی نام کاکتوس آزکتیوم (Aztekium)معنی نام کاکتوس ها - حرف A

  این گونه خاص در سال 1929 توسط F. Boedeker نامگذاری شد زیرا گفته می‌شود رنگ بدنه سنگی مانند و دنده‌های بسیار متمایز جانبی آن یادآور طرح های اصلی در مجسمه های هندی های اولیه آزتک است. ( به عنوان مثال: Aztekium hintonii)

  در این مطلب معنی نام کاکتوس ها – حرف A را شرح دادیم، به مرور و در مطالب بعدی به ترتیب حروف سایر گونه های کاکتوس را نیز با شما آشنا خواهیم کرد. 🙂

  میانگین امتیازات ۵ از ۵
  از مجموع ۱ رای

  گذاشتن دیدگاه

  آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.