انواع کاکتوس با اسم و عکس

معرفی انواع کاکتوس با اسم و عکس

کاکتی استور اولین و بزرگترین فروشگاه اینترنتی کاکتوس و ساکولنت در کشور، در این مطلب از بلاگ آموزشی خود مطلب جامعی برای معرفی انواع کاکتوس با اسم و عکس،  آماده کرده تا علاقمندان به این گیاهان دوست داشتنی و خریداران و مشتریان عزیزمان به راحتی با کاکتوس ها آشنا شوند و دیگر دغدغه نام کاکتوس های خود را نداشته باشند.

اگر به ساکولنت ها هم علاقمند هستید می‌توانید انواع ساکولنت ها با عکس و نام را اینجا بخوانید.

به منبع بزرگ آشنایی با مهمترین کاکتوس های دنیا خوش آمدید!

معرفی کاکتوس آکانتو

نوع اول کاکتوس آکانتو :

 • انواع کاکتوس با اسم و عکسنام متداول کاکتوس : کاکتوس آکانتوکالیسیوم گلاسیوم
 • نام علمی کاکتوس : Acanthocalycium glaucum
 • میزان آب مورد نیاز : کم (در هنگام خشک بودن خاک آبیاری کنید.)
 • نور مورد نیاز : نور کامل خورشید تا نور جزئی
 • رنگ گل های کاکتوس : قرمز ، نارنجی ، طلایی

نوع دوم کاکتوس آکانتو :انواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : آکانتو کلسیوم تیونانتوم
 • نام علمی کاکتوس : Acanthocalycium thionanthum
 • میزان آب مورد نیاز : کم (در هنگام خشک بودن خاک آبیاری کنید.)
 • نور مورد نیاز : نور کامل خورشید تا نور جزئی
 • رنگ گل های کاکتوس : زرد ، سفید ، صورتی ، نارنجی یا قرمز

معرفی انواع کاکتوس  آریوکارپوس

نوع اول کاکتوس آریوکارپوس :انواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : آریوکارپوس کنفوسیوس
 • نام علمی کاکتوس : Ariocarpus confusus
 • میزان آب مورد نیاز : کم (در هنگام خشک بودن خاک آبیاری کنید.)
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید
 • رنگ گل های کاکتوس : صورتی ، سفید

نوع دوم کاکتوس آریوکارپوس :انواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : آریوکارپوس الفانتیدنس
 • نام علمی کاکتوس :Ariocarpus kotschoubeyanus subsp. elephantidens
 • میزان آب مورد نیاز : کم (در هنگام خشک بودن خاک آبیاری کنید.)
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید و یا نور جزئی
 • رنگ گل های کاکتوس :صورتی ، بنفش

نوع سوم کاکتوس آریوکارپوس :انواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : آریوکارپوس لویدی
 • نام علمی کاکتوس : Ariocarpus lloydii
 • میزان آب مورد نیاز : کم (در هنگام خشک بودن خاک آبیاری کنید.)
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید
 • رنگ گل های کاکتوس : صورتی

معرفی کاکتوس کاکتوس آرماتوکریوسانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : آرماتوکریوس گادنجیانوس
 • نام علمی کاکتوس : Armatocereus oligogonus
 • میزان آب مورد نیاز : کم (در هنگام خشک بودن خاک آبیاری کنید.)
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید تا نور جزئی را تحمل می‌کند.
 • رنگ گل های کاکتوس : سفید

معرفی انواع کاکتوس  آروجادوا

نوع اول کاکتوس آروجادواانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : آروجادوا پنیسیلیتا
 • نام علمی کاکتوس :Arrojadoa penicillata
 • میزان آب مورد نیاز : کم (در هنگام خشک بودن خاک آبیاری کنید.)
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید تا نور جزئی را تحمل می‌کند.
 • رنگ گل های کاکتوس : صورتی ، بنفش

نوع دوم کاکتوس آروجادواانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس :آروجادوا تئونیسنیانا
 • نام علمی کاکتوس : Arrojadoa theunisseniana
 • میزان آب مورد نیاز : کم (در هنگام خشک بودن خاک آبیاری کنید.)
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید تا نور جزئی را تحمل می‌کند.
 • رنگ گل های کاکتوس : صورتی

معرفی کاکتوس آرتوسرئوس (کاکتوس بندبند)انواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : آرتوسرئوس رندونیانوس
 • نام علمی کاکتوس :Arthrocereus rondonianus
 • میزان آب مورد نیاز : کم (در هنگام خشک بودن خاک آبیاری کنید.)
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید تا نور جزئی را تحمل می‌کند.
 • رنگ گل های کاکتوس : صورتی

معرفی انواع کاکتوس  آستروفیتوم 

نوع اول کاکتوس آستروفیتومانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : آستروفیتوم سر مدوسا
 • نام علمی کاکتوس : Astrophytum caput-medusae
 • میزان آب مورد نیاز : نسبتا زیاد
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید تا سایه جزئی را تحمل می‌کند.
 • رنگ گل های کاکتوس : زرد

نوع دوم کاکتوس آستروفیتومانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : آستروفیتوم کواهویلنس
 • نام علمی کاکتوس : Astrophytum coahuilense
 • میزان آب مورد نیاز : کم (در هنگام خشک بودن خاک آبیاری کنید.)
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید تا سایه جزئی را تحمل می‌کند.
 • رنگ گل های کاکتوس : زرد

معرفی کاکتوس آستروسیلندر اوپنیتاانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : آستروسیلندر اوپنتیا (معروف به کاکتوس سیلندریکا که می‌توانید از کاکتی استور آن را سفارش دهید.)
 • نام علمی کاکتوس : Austrocylindropuntia
 • میزان آب مورد نیاز : کم (در هنگام خشک بودن خاک آبیاری کنید.)
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید را نیاز دارد.
 • رنگ گل های کاکتوس : قرمز

معرفی کاکتوس ایلوستراانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : ایلوسترا نارویسنسس
 • نام علمی کاکتوس :Aylostera narvaecensis
 • میزان آب مورد نیاز : کم (در هنگام خشک بودن خاک آبیاری کنید.)
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید را تا سایه جزئی تحمل می‌کند.
 • رنگ گل های کاکتوس : صورتی

معرفی کاکتوس پارودیاانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : پاردویا مگنیفیکا (معروف به کاکتوس توپی)
 • نام علمی کاکتوس : Parodia Magnifica
 • میزان آب مورد نیاز : کم (در هنگام خشک بودن خاک آبیاری کنید.)
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید را تا سایه جزئی تحمل می‌کند.
 • رنگ گل های کاکتوس : زرد

معرفی کاکتوس اپونتیاانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : کاکتوس دم سگ آبی (راکتی)
 • نام علمی کاکتوس :  Opuntia Basilaris
 • میزان آب مورد نیاز : کم (در هنگام خشک بودن خاک آبیاری کنید.)
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید را تا سایه جزئی تحمل می‌کند.
 • رنگ گل های کاکتوس : صورتی

معرفی کاکتوس مامیلاریاانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : در بین انواع کاکتوس  مامیلاریا این کاکتوس زیبا به دلیل حفره های موجود روی بدنه اش به کاکتوس آشیانه پرنده مشهور شده است.
 • نام علمی کاکتوس : Mammillaria Longimamma
 • میزان آب مورد نیاز : کم تا نسبتا زیاد
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید را تا سایه جزئی تحمل می‌کند.
 • رنگ گل های کاکتوس : زرد

معرفی کاکتوس کلاه اسقفانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس :کاکتوس کلاه اسقف (به دلیل شکل ظاهری آن)
 • نام علمی کاکتوس : Astrophytum tulense
 • میزان آب مورد نیاز : کم فقط در هنگام خشک بودن خاک
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید را تا سایه جزئی تحمل می‌کند.
 • رنگ گل های کاکتوس : زرد

معرفی کاکتوس آستروفیتوم میروستیگماانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس :کاکتوس کلاه اسقف (به دلیل شکل ظاهری آن)
 • نام علمی کاکتوس : strophytum Myriostigma
 • میزان آب مورد نیاز : کم تا نسبتا زیاد
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید را تا سایه جزئی تحمل می‌کند.
 • رنگ گل های کاکتوس : زرد

در ادامه مطلب انواع کاکتوس با اسم و عکس ، به معرفی کاکتوس بشکه آبی می‌پردازیم.

معرفی فروکاکتوسانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس :کاکتوس بشکه آبی
 • نام علمی کاکتوس :Ferocactus Glaucescens
 • میزان آب مورد نیاز : کم (در هنگام خشک بودن خاک آبیاری کنید.)
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید را تا سایه جزئی تحمل می‌کند.
 • رنگ گل های کاکتوس : زرد

معرفی کاکتوس مغزیانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس :کاکتوس مغزی
 • نام علمی کاکتوس : Stenocactus Multicostatus
 • میزان آب مورد نیاز : کم تا نسبتا زیاد / درهنگام خشک بودن خاک و با برنامه منظم
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید را تا سایه جزئی تحمل می‌کند.
 • رنگ گل های کاکتوس : بنفش

معرفی کاکتوس مداد شاخه ایانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس :کاکتوس مداد شاخه ای چولا
 • نام علمی کاکتوس :Cylindropuntia Ramosissima
 • میزان آب مورد نیاز : کم (در هنگام خشک بودن خاک آبیاری کنید.)
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید برای رشد این کاکتوس مناسب است.

معرفی کاکتوس گلابی خاردارانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : کاکتوس گلابی خاردار (علت نامگذاری این کاکتوس به دلیل شکل میوه های آن است)
 • نام علمی کاکتوس : Brasiliopuntia Brasiliensis
 • میزان آب مورد نیاز : کم در هنگام خشک بودن خاک، به دلیل جلوگیری از پوسیدگی ریشه کاکتوس
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید را تا سایه جزئی تحمل می‌کند.
 • رنگ گل های کاکتوس :  قرمز، صورتی و زرد

معرفی کاکتوس گوش خرگوشیانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : در بین انواع کاکتوس  ها این کاکتوس به دلیل شکل ظاهری زیبای خود به کاکتوس گوش خرگوشی معروف شده است.
 • نام علمی کاکتوس : Opuntia Microdasys
 • میزان آب مورد نیاز : کم در هنگام خشک بودن خاک، (به دلیل جلوگیری از پوسیدگی ریشه کاکتوس)
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید را تا سایه جزئی تحمل می‌کند.
 • رنگ گل های کاکتوس :  زرد

معرفی کاکتوس دکمه ایانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : کاکتوس دکمه ای
 • نام علمی کاکتوس : Epithelantha Micromeris
 • میزان آب مورد نیاز : کم تا نبستا زیاد ، در هنگام خشک بودن خاک، و با برنامه نسبتا منظم (مثلا هفته ای یکبار)
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید را تا سایه جزئی تحمل می‌کند.
 • رنگ گل های کاکتوس :  صورتی

معرفی کاکتوس آستروسفالوسرئوسانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : کاکتوس کابگا
 • نام علمی کاکتوس : Austrocephalocereus dybowskii
 • میزان آب مورد نیاز : کم و در هنگام خشک بودن خاک بهترین نوع آبیاری برای این گیاه است.
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید را تا سایه جزئی تحمل می‌کند.
 • رنگ گل های کاکتوس :  سفید

معرفی انواع کاکتوس  اچینوسرئوسانواع کاکتوس با اسم و عکس 

 • نام متداول کاکتوس : کاکتوس کالیکو
 • نام علمی کاکتوس : Echinocereus Engelmannii
 • میزان آب مورد نیاز : کم و در هنگام خشک بودن خاک
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید
 • رنگ گل های کاکتوس :  صورتی و بنفش

معرفی کاکتوس شمعدانیانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : کاکتوس شمعدانی
 • نام علمی کاکتوس : Echinocereus Engelmannii
 • میزان آب مورد نیاز : کم تا نسبتا معمولی ، در هنگام خشک بودن خاک همراه با برنامه منظم آبیاری
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید
 • رنگ گل های کاکتوس : سبز کمرنگ

معرفی فرو کاکتوسانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : کاکتوس بشکه آب نباتی
 • نام علمی کاکتوس : Ferocactus Wislizenii
 • میزان آب مورد نیاز : کم در هنگام خشک بودن خاک
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید
 • رنگ گل های کاکتوس : زرد

معرفی کاکتوس اچینوپسیسانواع کاکتوس با اسم و عکس

 • نام متداول کاکتوس : کاکتوس کارماین کوب
 • نام علمی کاکتوس : Echinopsis Backebergii
 • میزان آب مورد نیاز : کم تا نسبتا معمولی
 • نور مورد نیاز : نور کامل و فراوان خوشید ات سایه جزئی برای رشد این گیاه خوب است
 • رنگ گل های کاکتوس : قرمز، صورتی

امیدواریم که مطالعه مطلب انواع کاکتوس با اسم و عکس برایتان لذتبخش بوده باشد.

اگر می‌خواهید مطالعه بیشتری درباره کاکتوس ها داشته باشید می‌توانید الفبای کاکتوسی بلاگ کاکتی استور و همچنین کاکتوس پدیا – دانشنامه مرجع کاکتوس و ساکولنت ها – را مشاهده کنید.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۴.۷ از ۵
از مجموع ۶ رای

گذاشتن دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X